18. 01. 11

azs1

W dniu 5 stycznia 2018 roku odbyło się bardzo ważne spotkanie na terenie firmy STEICO w Czarnkowie, na którym podpisano umowę o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej.

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest firma STEICO, która jako nieliczna z niewielu przedsiębiorstw dostrzegła konieczność współdziałania oraz potencjalne korzyści z placówkami edukacyjnymi. Dzisiaj bowiem, w dobie szybkiego rozwoju technologii, bardzo ważne staje się wspieranie edukacji młodych ludzi przy udziale zakładów pracy. Pokazanie im najnowszych rozwiązań stosowanych w przemyśle. Łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką to jedyne sensowne działanie, które musi przynieść pozytywne efekty. Dobrze więc, że pracodawcy zaczęli w końcu otwierać się na współpracę ze szkołami i szkolnictwem zawodowym. Ukierunkowanie, ugruntowanie wiedzy oraz możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych, pozwoli przecież osiągnąć obopólne korzyści w przyszłości.

W tym ważnym dniu – firma STEICO przekazała dyrektorom dwóch powiatowych szkół sprzęt elektroniczny na wyposażenie pracowni edukacyjnych. Uczniowie Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie, oraz Zespołu Szkół w Krzyżu pod nadzorem fachowej kadry będą testować zestawy ze sterownikami PLC i zestawy napędowe.

asz12

Z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie w spotkaniu udział wzięli: dyr. Andrzej Tadla oraz nauczyciele przedmiotów branży elektronicznej i mechatronicznej – panowie Artur Kopka i Waldemar Oltmann.

18. 01. 02

 wqa15

 

Czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia to szczególne wydarzenie w naszym życiu. Z tej okazji jak co roku w dniu 21.12.2017 r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie została zorganizowana Wigilia przygotowana przez uczennice kl. II i III, odbywających zajęcia praktyczne w Centrum w zawodzie fryzjer. Gośćmi zaproszonymi na Wigilię byli: Dyrektor CEZ Andrzej Tadla i Wicedyrektor Małgorzata Wylegała. Czas przy stole upłyną w miłej i życzliwej atmosferze wśród wspólnych życzeń świątecznych i noworocznych.

Jolanta Krukowska

17. 12. 20

ko1W Noc Bożego Narodzenia

Bóg otworzył nam Niebo dzieląc z nami ziemskie życie.

Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest,

ale przez to, czym dzieli się z innymi.

- Jan Paweł II

 

 

 

 

 Świąt prawdziwie rodzinnych,

ciepłych w sercu… zimowych na zewnątrz,

pachnących barszczem, jemiołą i piernikiem,

jaśniejących pierwszą gwiazdką - co daje nadzieję na następny rok.

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.

Pod żywą choinką zaś dużo prezentów,

A w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów.

Nowego Roku 2018 - spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary, i powodzenia

życzą :

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie

Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie

 

17. 12. 19

gw2

Czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia jest w naszej polskiej rzeczywistości czasem wyjątkowym. Jak wszyscy wiemy – pielęgnowanie rodzimych tradycji to jedna z dróg w kształtowaniu patriotycznych postaw. Dzisiaj szczególnie musimy pamiętać o swoich narodowych wartościach, gdy świat staje się coraz bardziej otwarty – zauważamy przecież zanikanie granic, również …tych kulturowych.

 Z tej także okazji – w Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie odbywa się wiele wydarzeń związanych z tym magicznym okresem. Jednym z nich jest szkolny konkurs : „Elektryczna Ozdoba Świąteczna”.  To już 11 rok, kiedy to nasi wychowankowie wykonują małe arcydzieła o tematyce bożonarodzeniowej, łącząc swoje umiejętności teoretyczne z praktycznymi.

Prace wykonywane są metodą projektu, zmuszając uczestników do rozwijania interdyscyplinarnych umiejętności związanych z wieloma zagadnieniami z dziedziny mechatroniki, podstaw konstrukcji, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki. Metoda ta rozwija w uczestnikach umiejętności pracy zespołowej oraz uczy planowania swoich działań mających doprowadzić do osiągnięcia wcześniej zaplanowanych efektów i celów. W tegorocznej edycji uczestnicy zbudowali m. in. interaktywną karuzelę z motywami leśnymi, gwiazdę betlejemską, szopki i groty betlejemskie oraz przepiękne repliki kościołków, nie zabrakło oczywiście cudownie przystrojonej choinki wykonanej z ekologicznego materiału… wszystko to oświetlone zostało kolorowymi lampkami i światełkami.

gw3

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, odbyło się 18 grudnia 2016 roku. Każdy otrzymał dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe. Wszystko to odbywało się w miłej atmosferze na tle granych (na keyboardzie) kolęd przez naszego uzdolnionego ucznia - Adriana Surmę z klasy 3 TRM. Organizatorzy pogratulowali zwycięzcom i uczestnikom i zauważyli, że w ciągu tych lat trwania konkursu – należy stwierdzić, że tematyka tej świątecznej imprezy jest potrzebna, nie staje się przeżytkiem, a w nas wszystkich tkwi potrzeba pielęgnowania tego co najważniejsze – pielęgnowania tradycji, naszych polskich tradycji. Uczyć bowiem, to również znaczy - wychowywać i kształtować szlachetne postawy. Dlatego konkurs każdego roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem o czym świadczy duża ilość wykonywanych prac oraz ich wysoki poziom.

Warto podkreślić, że wykonane przez uczniów świąteczne cuda zdobią nie tylko mury naszej placówki – są one często przekazywane do sąsiedniego i zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych czy okolicznych żłobków oraz przedszkoli.

Organizatorami powyższego przedsięwzięcia są nauczyciele przedmiotów zawodowych branży mechatronicznej i mechanicznej: Pan Waldemar Oltmann i Pan Artur Kopka.

Nauczyciele ci, składają serdeczne podziękowania dla uczniów za trud i zaangażowanie wniesione w realizację prac.

Szczególne słowa podziękowania kierują oni dla dyrekcji Centrum Edukacji Zawodowej za wsparcie i zakup nagród dla zwycięzców i laureatów konkursu.

AK., WO.

DO ZOBACZENIA ZA ROK !!!!