17. 09. 19

 

wtrosr

W naszej szkole w dniu 14 września odbyło się szkolenie ma temat: „Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest” zorganizowane przez Główny Instytut Górnictwa w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” w spotkaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich klas techniku budownictwa wraz z nauczycielami przedmiotów budowlanych, wykładowcami byli dr inż. Jacek Grabowski oraz dr inż. Krystian Kadlewicz – wieloletni pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa, specjaliści z tematyki objętej szkoleniem.
Azbest był kiedyś bardzo popularnym materiałem budowlanym i spotkać go można w wielu obiektach niestety jest to materiał bardzo szkodliwy dla ludzi i środowiska. Podstawowym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych| z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz uświadomienie o skutkach zdrowotnych niewłaściwego obchodzenia z nim. W trakcie zajęć uczniowie wysłuchali obszernego wykładu wprowadzającego a następnie wykonywali ćwiczenia, rozwiązywali testy i ćwiczyli umiejętność wykorzystywania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej. Niespodzianką i korzyścią dla uczestników, była możliwość uzyskania zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. Spotkanie było interesujące i bardzo pożyteczne.

                                                                                  Izabela Grun

                                                                                  Małgorzata Wylegała

17. 06. 28

vvt67

W dniach 8 i 9 czerwca 2017 r. w pracowni fryzjerskiej Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.19 w zawodzie fryzjer. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III az i III ez.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna kwalifikacji A.19 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. Uczniowie mogli zapoznać się ze sposobem organizacji i przebiegiem egzaminu. Uczennice na przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych w ciągu 180 minut wykonały na główkach treningowych koloryzację całego porostu oraz strzyżenie włosów, zgodnie z oczekiwaniem klientki. Do wykonania zabiegu koloryzacji wykorzystano instrukcję użycia preparatu, narzędzi i przyborów znajdujących się na stanowisku zabiegowym. Pozostali uczniowie klasy II obserwowali czynności wykonywane przez uczennice a obecny nauczyciel na bieżąco objaśniał etapy egzaminu i odpowiadał na pytania uczniów.

W drugim dniu odbyła się część pisemna egzaminu. Polegała ona na rozwiązaniu arkusza egzaminacyjnego składającego się z 40 zadań testowych z zakresu kompetencji zawodowych określających daną kwalifikacje.

Z przebiegu egzaminu każdy uczeń otrzymał informację zwrotną o wynikach swojej pracy z pełnymi kryteriami oceniania.

Uczestnictwo w próbnym egzaminie pozwoliło uczniom określić dziedziny wymagające dopracowania i uzupełnienia brakujących umiejętności.

J. Krukowska

17. 06. 14

xc67ty

W dniach 2 - 4 czerwca 2017 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się centralne eliminacje IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B. Patronat nad olimpiadą objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Urzędu Patentowego RP.

Reprezentantką naszej szkoły oraz okręgu WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA była uczennica technikum ekonomicznego Milena Szymkowiak, która wraz z dwiema koleżankami z ZSP we Wrześni zdobyły 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej tej elitarnej Olimpiady.

W dniu 2 czerwca 2017 roku o nastąpiło uroczyste otwarcie olimpiady, powitanie uczestników i opiekunów z całej Polski. W ten sam dzień odbył się etap pisemny - test wielokrotnego wyboru z zakresu ustawy "Prawo własności przemysłowej". Po południu odbyła się wycieczka do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Jest to jeden z najciekawszych zabytków archeologicznych Polski, a jednocześnie jeden z najcenniejszych na świecie zabytków pradziejowego górnictwa.. Młodzież mogła obejrzeć obiekt wpisany do rejestru zabytków, posiadający status Pomnika Historii, który pretenduje do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejnego dnia ogłoszono wyniki I etapu - do II etapu mogły zakwalifikować się osoby, które uzyskały 50% punktów z testu. W tym dniu odbył się II etap, polegający na rozwiązaniu czterech zadań problemowych tzn. sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców. Odbyły się też wycieczki do Bałtowa - zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego, JuraParku oraz Prehistorycznego Oceanarium. Uczestnicy olimpiady zwiedzali także Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Kolejny dzień, 4 czerwca, był ostatnim szczeblem zmagań. Na zakończenie olimpiady wszyscy z wysłuchali koncertu muzycznego.

sder45Ogromny sukces uczennicy poprzedzony był II miejscem drużynowo zajętym na szczeblu okręgowym w Poznaniu. Warto dodać, że nasza olimpijka przygotowywała się do tego wydarzenia przez okres dwóch ostatnich lat. Jej ciężka praca zaowocowała sukcesem. W myśl stosownego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Milena zwolniona jest z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Przygotowania i wyjazd na olimpiadę nie odbył by się bez dużego wsparcia dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie. Nauczycielem, który przygotowywał uczennicę do Olimpiady był Pan Artur Kopka.