Uratowana od zapomnienia….

sikawkaaW Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie dnia 29 czerwca 2016 r. przekazano właścicielowi czyli Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszu odrestaurowaną sikawkę strażacką pochodzącą z 1896 roku. Przez wiele lat stała i niszczała będąc narażona na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Na prośbę skierowaną przez wójta Lubasza i strażaków ochotników z Lubasza, po oględzinach sikawki i dopełnieniu formalności związanych z odbudową; Centrum podjęło się remontu. Od początku marca 2016 roku ruszyły pierwsze prace. Zaczęły się one od demontażu wszystkich części stalowych i poddaniu ich procesowi oczyszczenia z rdzy.

W tym samym czasie dokonano inwentaryzacji części sikawki i ustaleniu tych, które brakują i trzeba będzie je dorobić. Wykorzystano w tym celu eksponaty Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach ale także znajdujące się w jednostkach OSP najbliższej okolicy. Odbudowa sikawki trwała do czerwca bieżącego roku. Prace prowadzili nauczyciele Centrum – Piotr Mzurkiewicz, Janusz Kępa oraz Jarosław Bukowski i Edward Polowczyk podczas zajęć praktycznych z uczniami uczącymi się w placówce w zawodzie ślusarz. Dla wszystkich było to duże wyzwanie i odpowiedzialność, a zarazem satysfakcja, że można ocalić dla przyszłych pokoleń obiekt liczący sobie 120 lat i mówiący, o tym jakiego sprzętu używali w tamtych, odległych czasach strażacy do gaszenia pożarów. Nie jest to pierwszy obiekt historyczny odnowiony przez społeczność placówki; była sikawka znajdująca się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie i czołg symbol naszego miasta umiejscowiony nie opodal Pomnika Niepodległości przy ulicy Kościuszki.

zbiorczeCaTakie działania prezentują, jak wielkie możliwości drzemią w nauczycielach i uczniach kształcących się w placówce ale także pokazują prowadzone działania wychowawcze nakierowane na poszanowanie historii naszego regionu.

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oprócz osób wymienionych wzięły udział w odzyskaniu blasku strażackiej sikawki.

 

Dyr.

Dążyć do doskonałości…

Dzisiejsze czasy oraz tempo rozwoju nowoczesnych technologii wymusza na nas wszystkich konieczność własnego rozwoju. Chcąc być na bieżąco, musimy dbać o to, aby stale doskonalić indywidualne umiejętności. Nie można bowiem poprzestawać na zdobytej dotychczas wiedzy, gdyż grozi to stagnacją, a w efekcie niezrozumieniem wielu otaczających nas zjawisk. Musimy zatem ciągle się rozwijać, ciągle kształtować nowe zdolności i uczyć się interdyscyplinarności otaczającego nas świata. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy nie zamykamy swoich umysłów na nowe, nieznane nam dotychczas problemy, niezrozumiałe równania, innowacyjne technologie, wdrażane właśnie na naszych oczach rozwiązania. Dążyć do doskonałości – to pozwolić samemu sobie na ciągłą ewaluację osobistych umiejętności. Dążyć do doskonałości – to tak naprawdę dążyć do realizacji swoich pasji i marzeń.

DSCN0122CCMając to wszystko na uwadze, nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie: p. Artur Kopka i p. Waldemar Oltmann postanowili zorganizować dla uczniów spotkanie dydaktyczne, którego celem było rozszerzenie wiedzy z dziedzin: budowlanej, chemicznej, mechanicznej i mechatronicznej. W dniu 13 czerwca 2016 roku do CEZ w Czarnkowie zaprosili przedstawicieli wiodących firm na rynkach światowych i europejskich – Henkel LOCTITE z branży chemii budowlanej, mechanicznej i precyzyjnej. Marka Henkel LOCTITE oferuje doskonale działające uszczelniacze, kleje i powłoki, od lat cieszące się zaufaniem fachowców.

Panowie inżynierowie w sposób niezwykle merytoryczny i fachowy przedstawili naszym uczniom z technikum mechatronicznego, technikum budowlanego, ślusarzom i mechanikom pojazdów samochodowych prezentację multimedialną dotyczącą najnowszych rozwiązań, stosowanych i dopiero wdrażanych, połączeń metodami klejonymi. Pojawiło się wiele zapomnianych, a dla niektórych, nowych pojęć jak - adhezja czy kohezja, zatem wiedza z chemii też okazała się istotna.

Po prezentacji każdy uczestnik spotkania mógł sam przetestować na przywiezionych próbkach wytrzymałość wybranego połączenia i dowiedzieć się o parametrach wytrzymałościowych i zakresie zastosowania. Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali o możliwościach połączeń klejonych w wielu dziedzinach przemysłu, choć najwięcej pytań z sali ( która „ pękała w szwach” ) dotyczyło oczywiście materiałów budowlanych, mechanicznych i elektronicznych.

DSCN0124AAW następnej części prowadzący zapoznali uczniów z metodami wykonywania połączeń klejonych, z rodzajami uszczelniaczy czy rodzajami sprzętu dozującego.

Spotkanie, ku zaskoczeniu prowadzących, zakończyło się serią pytań ze strony naszych wspaniałych uczniów, a dotyczących poszczególnych metod klejenia i uszczelniania materiałów w nowoczesnym budownictwie, fotowoltaice i elementach mechatronicznych- takich jak ekrany LCD, sprzęt AGD. Wywiązała się ciekawa dyskusja.

Mamy nadzieję, że takich spotkań, zajęć dydaktycznych, będzie więcej, gdyż zaproponowaliśmy już kolejne – tym razem w formie laboratoriów. Zależy nam bowiem na tym, aby uczeń mógł sam poprzez doświadczenia, rozwiązywać niezrozumiałe dotychczas dla niego problemy, aby uczył się łączyć wiedzę z różnych pokrewnych dziedzin nauki, aby w końcu jego zainteresowania zawodowe stawały się prawdziwą pasją. Nie ma przecież większej satysfakcji, jak ta, że wykonywany w życiu zawód to tak naprawdę przyjemność i spełnienie marzeń oraz całkowita pewność, iż robi się w życiu to, co chce się robić. Wiedzieć, że to co robimy, przynosi korzyści dla innych i sprawia, że świat staje się lepszy, nowocześniejszy – to przecież najcenniejsze.

DSCN0102BBOrganizatorzy składają gorące podziękowania przedstawicielom firmy Henkel LOCTITE za profesjonalnie przeprowadzoną lekcję, a dyrekcji CEZ Czarnków za umożliwienie organizacji tego spotkania.

KOLEJNI OGÓLNOPOLSCY LAUREACI - czerwiec 2016 r.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…”

Konfucjusz

 

reprezentacja okręgu północnowielkopolskiegoaNaturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację do udziału młodzieży w organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Te trudne, interdyscyplinarne zmagania mają charakter naukowo – techniczny i dotyczą m. in. innowacyjności, zgłaszania projektów wynalazczych, nabycia praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacji twórczego myślenia i edukacji o znamionach badawczych, usprawniających, konstrukcyjnych i technologicznych. Olimpiada rozwija także pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Spośród wielu olimpiad przedmiotowych i tematycznych Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości w sposób szczególny wpisała się w kanony sukcesów uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego i Centrum Edukacji Zawodowej
w Czarnkowie. Wspomniane słowa Konfucjusza w trafny sposób oddają ducha i entuzjazm młodych zawodowców kształcących się w naszej placówce i w szkole na górce.

Uczniowie uczący się u nas w zawodach technik mechatronik, technik budownictwa, technik informatyk i technik ekonomista z powodzeniem od wielu lat sięgają po laury finalistów i laureatów etapów szkolnych, okręgowych i centralnych tej olimpiady. Poza licznymi tytułami, nagrodami i zaproszeniami na uczelnie wyższe w ciągu ostatnich lat, z ramienia OITiW, uczniowie „górki” zdobyli 17 zaświadczeń zwalniających z pisemnych części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

opiekun odbierający dyplomy od prezydenta PZSWiRdTegoroczne eliminacje ogólnopolskie odbyły się w dniach 10 – 12 czerwca 2016 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. W tych dniach nasi uczniowie – Krzysztof Kisała i Dominik Dziabas wywalczyli kolejne tytuły finalistów zajmując 5 miejsce drużynowo w bloku B szczebla centralnego wspomnianej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Pokonując trzydniowe etapy ogólnopolskich zmagań uplasowali się na 15 i 25 miejscu indywidualnie – tracąc tylko, odpowiednio 3 i 6 punktów do lidera. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie merytorycznym olimpiady oraz o bardzo dobrym przygotowaniu naszych uczniów.

W trakcie pobytu w Koszalinie olimpijczycy mieli okazję m. in. płynąc statkiem po Morzu Bałtyckim, zwiedzać lokalne zakłady przemysłowe, czy też aktywnie relaksować się w kompleksach basenowych.

W uroczystej gali podsumowującej olimpiadę prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Zbigniew Matuszczak wraz z zaproszonymi gośćmi, wręczyli naszym bohaterom oraz ich opiekunowi dyplomy, zaświadczenia i cenne nagrody. W uroczystym podsumowaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów, samorządowcy, przedstawiciele kuratoriów oświaty, posłowie i senatorowie, przedstawiciele patronów olimpiady i jej sponsorów.

Warto podkreślić, że patronami olimpiady byli m. in. Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Kuratorium Oświaty w Koszalinie i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

drużyna po pierwszym etapie pisemnymsDziękując obu naszym reprezentantom warto skierować szczególne słowo podziękowania dla Krzysztofa. W czasie czteroletniej nauki na „górce” reprezentował on aż trzykrotnie szkołę i placówkę na szczeblu okręgowym i centralnym tej olimpiady zdobywając tytuły laureata, finalisty i dwukrotnie wspomniane zaświadczenie zwalniające z części egzaminów zawodowych. Jego wzorowa postawa, kultura osobista oraz życzliwy i odpowiedzialny stosunek do powierzonych zadań i projektów są godne uznania. Jako absolwent, Krzysztof wpisuje się w grono wybitnych olimpijczyków naszej szkoły.

Aktywny udział w przygotowaniach do olimpiady, przebycie jej poszczególnych etapów oraz osiągnięte sukcesy były dużym wyzwaniem dla uczestników i opiekuna. W tym zamyśle składają oni serdeczne podziękowania dla dyrekcji Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych za okazane wsparcie i pomoc.

ak

Zdjęcia: własne oraz http://www.pzswir.pl/index.php/olimpiady

   

godlo{nomultithumb}

   

Komunikaty dla uczniów  

   

Współpraca w zakresie OZE  

   

NASI SPONSORZY  

Seaking
Viabud
logo okna 2000

STEICO naturalnie lepsza izolacja

Multicolor Czarnków

Logo do realizacji naklejki

   

WSPÓŁPRACA  

efs

 

 

is

 zzz

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          wj

 

 

 

oke2

 

 

 

   

Licznik odwiedzin  

1750003
Dzisiaj
Wczoraj
Wszystkie dni
556
1268
1750003

Czas na stronie: 2016-09-30 08:16:06
   
© CEZ CZARNKÓW

Ta strona używa ciasteczek w celu usprawnienia korzystania z niej. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę o ciasteczkach.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information