17. 06. 28

vvt67

W dniach 8 i 9 czerwca 2017 r. w pracowni fryzjerskiej Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje A.19 w zawodzie fryzjer. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy III az i III ez.

W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna kwalifikacji A.19 „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. Uczniowie mogli zapoznać się ze sposobem organizacji i przebiegiem egzaminu. Uczennice na przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych w ciągu 180 minut wykonały na główkach treningowych koloryzację całego porostu oraz strzyżenie włosów, zgodnie z oczekiwaniem klientki. Do wykonania zabiegu koloryzacji wykorzystano instrukcję użycia preparatu, narzędzi i przyborów znajdujących się na stanowisku zabiegowym. Pozostali uczniowie klasy II obserwowali czynności wykonywane przez uczennice a obecny nauczyciel na bieżąco objaśniał etapy egzaminu i odpowiadał na pytania uczniów.

W drugim dniu odbyła się część pisemna egzaminu. Polegała ona na rozwiązaniu arkusza egzaminacyjnego składającego się z 40 zadań testowych z zakresu kompetencji zawodowych określających daną kwalifikacje.

Z przebiegu egzaminu każdy uczeń otrzymał informację zwrotną o wynikach swojej pracy z pełnymi kryteriami oceniania.

Uczestnictwo w próbnym egzaminie pozwoliło uczniom określić dziedziny wymagające dopracowania i uzupełnienia brakujących umiejętności.

J. Krukowska

17. 06. 14

xc67ty

W dniach 2 - 4 czerwca 2017 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się centralne eliminacje IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości - Blok B. Patronat nad olimpiadą objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Urzędu Patentowego RP.

Reprezentantką naszej szkoły oraz okręgu WIELKOPOLSKA PÓŁNOCNA była uczennica technikum ekonomicznego Milena Szymkowiak, która wraz z dwiema koleżankami z ZSP we Wrześni zdobyły 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej tej elitarnej Olimpiady.

W dniu 2 czerwca 2017 roku o nastąpiło uroczyste otwarcie olimpiady, powitanie uczestników i opiekunów z całej Polski. W ten sam dzień odbył się etap pisemny - test wielokrotnego wyboru z zakresu ustawy "Prawo własności przemysłowej". Po południu odbyła się wycieczka do Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Jest to jeden z najciekawszych zabytków archeologicznych Polski, a jednocześnie jeden z najcenniejszych na świecie zabytków pradziejowego górnictwa.. Młodzież mogła obejrzeć obiekt wpisany do rejestru zabytków, posiadający status Pomnika Historii, który pretenduje do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejnego dnia ogłoszono wyniki I etapu - do II etapu mogły zakwalifikować się osoby, które uzyskały 50% punktów z testu. W tym dniu odbył się II etap, polegający na rozwiązaniu czterech zadań problemowych tzn. sporządzenie opisu projektu wynalazczego, wykazanie praktycznych umiejętności stosowania przepisów, znajomości ważniejszych wynalazków i ich twórców. Odbyły się też wycieczki do Bałtowa - zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego, JuraParku oraz Prehistorycznego Oceanarium. Uczestnicy olimpiady zwiedzali także Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Kolejny dzień, 4 czerwca, był ostatnim szczeblem zmagań. Na zakończenie olimpiady wszyscy z wysłuchali koncertu muzycznego.

sder45Ogromny sukces uczennicy poprzedzony był II miejscem drużynowo zajętym na szczeblu okręgowym w Poznaniu. Warto dodać, że nasza olimpijka przygotowywała się do tego wydarzenia przez okres dwóch ostatnich lat. Jej ciężka praca zaowocowała sukcesem. W myśl stosownego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Milena zwolniona jest z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Przygotowania i wyjazd na olimpiadę nie odbył by się bez dużego wsparcia dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie. Nauczycielem, który przygotowywał uczennicę do Olimpiady był Pan Artur Kopka.

17. 06. 13

EE4

W dniu 07 czerwca 2017roku odwiedził nas przedstawiciel wiodących firm na rynkach światowych i europejskich – Henkel LOCTITE z branży chemii budowlanej, mechanicznej i precyzyjnej. Marka Henkel LOCTITE oferuje doskonale działające uszczelniacze, kleje i powłoki, od lat cieszące się zaufaniem fachowców.

Prowadzący przedstawił naszym uczniom z technikum mechatronicznego, technikum budowlanego, ślusarzom i mechanikom pojazdów samochodowych prezentację multimedialną dotyczącą najnowszych rozwiązań, stosowanych i dopiero wdrażanych, połączeń metodami klejonymi. Pojawiło się wiele zapomnianych, a dla niektórych, nowych pojęć jak - adhezja czy kohezja, zatem wiedza z chemii też okazała się istotna.

Po prezentacji każdy uczestnik spotkania mógł sam przetestować na przywiezionych próbkach wytrzymałość wybranego połączenia i dowiedzieć się o parametrach wytrzymałościowych i zakresie zastosowania. Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali o możliwościach połączeń klejonych w wielu dziedzinach przemysłu, choć najwięcej pytań z sali dotyczyło oczywiście materiałów budowlanych, mechanicznych i elektronicznych.

W następnej części prowadzący przeprowadził szereg doświadczeń z udziałem uczniów związanych z metodami wykonywania połączeń klejonych, z rodzajami uszczelniaczy czy rodzajami sprzętu dozującego.

Zajęcia miały charakter dydaktyczny dla uczniów naszej szkoły, dzięki którym mogli rozszerzyć swoją wiedzę na temat materiałów montażowych i metod spajania.

Organizatorzy

A.K.,   W.O.

17. 05. 26

yy78W dniu 25 maja 2017 roku grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego i Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie ( klasa 1 oraz klasa 3 technikum mechatronicznego) mieli okazję skorzystać z wyjazdu dydaktycznego do Poznania. Celem podróży były Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GREENPOWER i Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2017 przedstawiające najnowsze rozwiązania z dziedziny odnawialnych źródeł energii i automatyki elektroenergetycznej. Organizatorami powyższego przedsięwzięcia, stanowiącego jednocześnie inną formę zajęć dydaktycznych byli nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie: p. Artur Kopka i p. Waldemar Oltmann, a dodatkowym opiekunem był p. Edward Polowczyk.

„ Zielona energia” stanowi dzisiaj alternatywę dla dynamicznego rozwoju każdego społeczeństwa, jest rozwiązaniem przede wszystkim proekologicznym. Dlatego poprzez wprowadzanie rozwiązań, które nie szkodzą środowisku naturalnemu i są jednocześnie metodą do dalszej ewaluacji różnych gałęzi gospodarki i dziedzin naszego życia – kształtujemy dobre nawyki związane z ochroną dóbr naszej planety. Uczymy się wszyscy, w jaki sposób można eksplorować nasze bogactwa – nie szkodząc jednocześnie przyrodzie i środowisku.

 Targi te - to największa w Polsce wystawa sektora Odnawialnych Źródeł Energii, a także elektryki, elektroniki, mechatroniki, , mechaniki i robotyki - ściśle z nią związanej. Impreza była dla uczniów okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami i rynkowymi tendencjami z wyżej wymienionych branż. Uczestnicząc w kilku panelach dyskusyjnych nasi mechatronicy mogli poznać najnowsze technologie wykorzystywane w hybrydowych instalacjach OZE stosowanych w gospodarce.

Czytaj więcej....